Truyền hình

22 đơn vị tham gia chương trình giao lưu VHVN- TDTT Phường An Phú

Văn hoá xã hội 02-11-2020

Chương trình có 22 đơn vị là hội viên cựu chiến binh, người cao tuổi trên địa bàn thành phố, cùng các đơn vị kết nghĩa trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều hoạt động như hội diễn thể dục dưỡng sinh, giao lưu bóng chuyền...

VĂN TIẾN

Gửi