Truyền hình

9 tháng đầu năm, tổ chức công đoàn TP.Thuận An ký mới được 22 thỏa ước lao động tập thể

Trong 9 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ TP Thuận an đã thành lập mới 37/66 CĐCS (đạt 56,92% chỉ tiêu, nâng tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc lên 521 CĐCS với hơn 65.390 đoàn viên. phối hợp với Phòng LĐTB& XH giải quyết trên 180 đơn tranh chấp lao động cá nhân. VĂN TIẾN

Gửi