Truyền hình

Bình Dương khen thưởng 570 cá nhân tiêu biểu thi đua yêu nước

Thời sự 16-06-2018

Vừa qua, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Tại buổi lễ tỉnh Bình Dương đã khen thưởng, biểu dương 17 tập thể, 05 hộ gia đình và 571 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Đây là những cá nhân, tập thể có kết quả lao động tốt dóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện: Đinh Trọng

Gửi