Truyền hình

Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Becamex IDC 30 năm đổi mới

Giải trí 03-05-2018

Hàng ngàn NLĐ cùng về thành phố mới Bình Dương nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát. Đặc biệt, Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Becamex IDC 30 năm đổi mới phát triển và những ngày lễ lớn trong năm (30/4,1/5). Thực hiện: Đinh Trọng

Gửi