Truyền hình

Cải tiến giảm chi phí ở DN sản xuất xe máy thương hiệu xe Kymco

Công đoàn 04-07-2018

​Anh Võ Ngọc Thắng làm việc trong Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam, chuyên sản xuất xe gắn máy thương hiệu xe Kymco đã có nhiều cải tiến giảm chi phí nhân công, tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Gần đây nhất anh Thắng đã có những cải tiến nổi bật như: cải tiến công đoạn hàn (từ 5 công đoạn, giảm còn 4 công đoạn), cải tiến giảm chi phí làm móc treo để sơn đồ nhựa, cải tiến giảm khí CO2 trong quá trình hàn, cải tiến thay thế một số thiết kế động cơ để giảm điện năng tiêu thụ trong qua trình hàn hiệu trỉnh khung sườn. Thực hiện: Dương Bình

Gửi