Truyền hình

Cán bộ công đoàn tiêu biểu

Mỗi chủ tịch CĐCS tiêu biểu là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua lao động và hoạt động công đoàn.

Thu Thảo

Gửi