Truyền hình

CĐ Các KCN Bình Dương tổ chức hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi”

Công đoàn 10-07-2018
​Ngày 8/7, hơn 20 CĐCS đã về Hội trường CĐ Các KCN Bình Dương tham gia hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2018. Bà Mai Thanh Thảo – Chủ tịch CĐ Các KCN Bình Dương cho biết, hội thi được tổ chức nằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVS viên. Cuộc thi này nhằm tiếp tục nhắc nhở các doanh nghiệp và NLĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các đội thi đã thi lý thuyết và thi xử lý tình huống. Thực hiện: Dương Bình

Gửi