Truyền hình

Chương trình “Một ngày em làm chiến sĩ”

Văn hoá xã hội 01-11-2019

Đoàn TN phường An Phú phối hợp Tiểu đoàn 3 (Trường quân sự) tổ chức Chương trình “Một ngày em làm chiến sĩ” lần thứ IV năm học 2019– 2020. Hơn 120 học sinh tham gia chương trình.

VĂN TIẾN- MINH TRÍ

Gửi