Truyền hình

Cơ sở sản xuất thớt gỗ Thanh Điền chăm lo đời sống NLĐ

Năm 2020 là lần thứ 2, Cơ sở sản xuất thớt gỗ Thanh Điền tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP Thuận An và tỉnh Bình Dương. Cơ sở rất quan tâm chăm lo đến đời sống của NLĐ, tạo việc làm thường xuyên cho 65 NLĐ với lương bình khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng.

VĂN TIẾN

Gửi