Truyền hình

Công đoàn KCN VSIP tuyên dương công nhân lao động giỏi

Sáng ngày 11/6, Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore (VSIP) đã tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân lao động giỏi, sáng tạo. Năm nay, CĐ VSIP đã tuyên dương có 23 tập thể và 221 cá nhân có sáng kiến tăng năng suất chất lượng sản phẩm và làm lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện: Đinh Trọng - Thanh Thảo

Gửi