Truyền hình

Công đoàn viên chức tỉnh: Tổ chức Hội nghị Giao ban sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Công đoàn 28-06-2018
Ngày 27/6, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tham mưu cấp uỷ, phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tham gia như: học tập, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, 100% CĐCS phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 đúng thời gian, đúng quy định, tính đến nay đã có 56/56 đơn vị và 40/40 đơn vị thành viên đã tổ chức. Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” và phong trào thi đua “Làm theo Bác” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, nhất là trong các dịp lễ, tết . Duy trì tốt công tác xã hội, nhân đạo. Các CĐCS vẫn duy trì thực hiện vốn xoay vòng, hiện đã có 47/56 CĐCS thực hiện với số tiền bình quân tháng là 1,3 tỷ đồng… Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Hiến kế chung tay cải cách hành chính”. Đồng thời tập huấn công tác kiểm tra công đoàn và tập huấn công tác thanh tra nhân dân. HUỲNH THỦY .

Gửi