Truyền hình

Công nhân khuyên bảo nhau giữ gìn kỷ luật ATVSLĐ để phòng ngừa tai nạn

Tai nạn lao động. Hơn ai hết, những công nhân đã từng bị TNLĐ họ thấm thía thiệt hại và nỗi đau để lại. Chính vì vậy trong môi trường làm việc họ khuyên nhủ, bảo ban đồng nghiệp phải luôn ý thức giữ kỷ luật trong an toàn lao động. Thực hiện: BBT

Gửi