Truyền hình

Công ty TNHH Kiến Việt chăm lo tốt đời sống công nhân

Công ty TNHH Kiến Việt luôn quan tâm chăm lo, tạo môi trường làm việc an toàn cho công nhân. Hiện công ty có khoảng 100 công nhân. CĐ công ty nắm bắt tâm tư, tình cảm, khó khăn, vướng mắc của công nhân và trao đổi kiến nghị với ban giám giám đốc để giúp NLĐ, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật VĂN TIẾN

Gửi