Truyền hình

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Đoàn xã Bình Dương, lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn 14-09-2017

Phóng sự báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN xã Bình Dương trong 5 năm qua trong đại hội.

Gửi