Truyền hình

Doanh nghiệp và NLĐ cùng đặt vấn đề an toàn lao động lên trên hết

Công đoàn 02-08-2018
Ngày 14/7, hơn 10 đội thi đến từ các CĐCS đã cùng tham gia hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” năm 2018 do CĐ KCN Việt Nam-Singapore tổ chức. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVS viên, góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các đội thi đã thi lý thuyết và thi xử lý tình huống. Trong đó các đội truyền đi thông điệp cả doanh nghiệp và NLĐ phải đặt vấn đề an toàn lao động lên trên hết. Thực hiện: Đinh Trọng

Gửi