Truyền hình

Hội nghị Người lao động năm 2019

Công đoàn Công ty Astro (KCN Kim Huy) phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. 152 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 công nhân của công ty đã tham dự hội nghị, nêu lên nhiều nguyện vọng với BGĐ

Thu Thảo

Gửi