Truyền hình

Hội thi ATVSV giỏi Công đoàn các KCN Bình Dương năm 2019

Ngày 06/10, Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã tổ chức “Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019”. Hội thi có 40 đội tham gia

Hoàng Trung

Gửi