Truyền hình

Khi NLĐ tự đặt ra yêu cầu phải làm tốt hơn hiện tại

Ngày 1/7, CĐ Các KCN Bình Dương đã tổ chức lễ biểu dương 345 lao động ở 78 doanh nghiệp. Đây là những lao động giỏi, có cải tiến trong các mặt: máy móc, sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu vật liệu, cải tiến môi trường làm việc an toàn… làm lợi cho DN, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Những lao động được biểu dương này luôn có ý thức lao động sáng tạo, luôn đặt ra yêu cầu phải làm tốt hơn hiện tại. Thực hiện: Đinh Trọng

Gửi