Truyền hình

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Bình Định

Công đoàn 25-09-2019

Chiều ngày 24/9/2019, các PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương gồm bà Ong Thụy Hoàng Mai, ông Đặng Trung Dũng, các Ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Bình Định

Hoàng Trung

Gửi