Truyền hình

LĐLĐ 5 tỉnh ĐNB sơ kết 1 năm thực hiện “Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến CNLĐ....

LĐLĐ 5 tỉnh khu vực Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện “Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công nhân lao động, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố giáp ranh”. Đoàn đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương do PCT Ong Thụy Hoàng Mai làm trưởng đoàn.

Thành Trung

Gửi