Truyền hình

LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm và làm việc với Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam

Nội dung buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh Bình Dương vận động lãnh đạo Cty tạo điều kiện tổ chức công đoàn cơ sở trong Cty. Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam đang hoạt động tại KCN Mỹ Phước 3, có khoảng 1000 công nhân. Đỗ Trọng

Gửi