Truyền hình

Mô hình “Ánh sáng an ninh” phường An Phú

Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, trước đó, MMTQ phường đã phối hợp với khu phố 3 khảo sát, lấy ý kiến 58 hộ dân, vận động nhân đóng góp kinh phí trang bị hệ thống đèn chiếu sáng của 3 tuyến đường D2, N4, N5 với gần 62 triệu đồng.

VĂN TIẾN

Gửi