Truyền hình

Nâng cao khả năng nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình

Quan hệ lao động 30-11--0001

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công tác Tuyên giáo Công đoàn, nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình trên không gian mạng, tình hình an ninh trật tự liên quan công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

BBT

Gửi