Truyền hình

Ngày hội khơi nguồn “Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên” và Liên hoan “Đôi bàn tay vàng” năm 2019

Văn hoá xã hội 06-12-2019

Thị Đoàn Thuận An, Trường Đại học kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương, và Chi hội doanh nhân trẻ TXThuận An tổ chức Ngày hội khơi nguồn “Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên” và Liên hoan “Đôi bàn tay vàng” năm 2019. Nhiều doanh nhân, chuyên gia kinh tế giao lưu với bạn trẻ về khởi nghiệp.

VĂN TIẾN – MINH TRÍ

Gửi