Truyền hình

Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV thứ 8 và phá kỷ lục 200m bơi tự do nữ của mình tại Sea Games 29

Thể thao 29-08-2017
Ngày 28/8/2017 Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV thứ 8 nội đồng tời phá kỷ lục của mình tại Sea Games 29

Gửi