Truyền hình

Nhiều vướng mắc trong Dự thảo Luật Bia rượu

Thời sự 05-10-2018
Dự kiến, tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ sẽ trình Dự thảo Luật này để Quốc hội xem xét. Tại Việt Nam rượu, bia được sử dụng trong thờ cúng tổ tiên, lễ tết, ngày hội, trong các nghi thức quốc gia…Tuy nhiên, có nhiều cá nhân lạm dụng rượu bia làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, mất an ninh trật tự… Thanh Thảo

Gửi