Truyền hình

Nước mắt rơi khi nhận Qũy hỗ trợ

Công đoàn 24-07-2020
Quỹ Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục sứ mệnh của mình Ngày 22/7, PCT Nguyễn Đình Khánh đã tiếp tục đi đến một số Cty, trực tiếp trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi công nhân được trao từ 4 đến 10 triệu đồng. Đến nay Quỹ này đã trao được 173 suất với số tiền 1,3 tỷ đồng, kịp thời san sẻ khó khăn với những công nhân không may gặp hoàn cảnh hiểm nghèo. BBT Nguồn: Công đoàn Bình Dương

Gửi