Truyền hình

PCT Thường trực UBND tỉnh Bình Dương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn hoá xã hội 20-11-2019

Ông Mai Hùng Dũng, PCT Thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Minh Trí

Gửi