Truyền hình

Phòng Giao dịch NHCSXH TP.Thuận An cho vay 5,5 tỷ đồng

Công đoàn 19-06-2020

Ngày 8-6, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Thuận An đã cho 110 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay 5,5 tỷ đồng vốn tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã cho vay 92,3 tỷ đồng, giúp cho 1.687 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để .

VĂN TIẾN

Gửi