Truyền hình

Phòng Giao dịch NHCSXH TP.Thuận An giải ngân cho người nghèo vay 5,5 tỷ đồng

Phòng giao dịch NHCSXH TP.Thuận An vừa giải ngân cho 110 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phường Bình Hòa vay số tiền 5,5 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH TP.Thuận An đã giải ngân cho 1.687 người vay 92,3 tỷ đồng giúp thoát nghèo. Tổng dư nợ đến nay của Phòng ước đạt 398,2 tỷ đồng, với 7.356 hộ vay.

VĂN TIẾN

Gửi