Truyền hình

Sách, vở và xe đạp đến với học sinh giỏi gặp khó khăn

Chương trình “Tập sách yêu thương” do LĐLĐ tỉnh tổ chức mang SGK, vở trắng, xe đạp đến với học sinh là con lao động khó khăn của tỉnh Bình Dương, Bình Phước để các cháu chuẩn bị cho năm học mới.

Thực hiện: Đinh Trọng

Gửi