Truyền hình

Sâu lạ nhung nhúc tấn công nhà dân ở Bình Dương

Thời sự 29-08-2017

"Nhìn vậy thôi chứ mỗi lần quét dọn phân sâu và cả sâu rơi xuống đất ít cũng cả 10kg".

Gửi