Truyền hình

Sôi nổi Hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương năm 2019. Có 33 đội kéo co nam và 24 đội kéo co nữ, với hàng ngàn đoàn viên công đoàn tham gia hội thao. PV

Gửi