Truyền hình

Tỉnh Bình Dương diễn tập PCCC tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam

Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ tỉnh Bình Dương vừa tổ chức tập luyện và diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam (KCN Việt Nam – Singapor). Ông Mai Hùng Dũng, PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi diễn tập.

VĂN TIẾN- MINH TRÍ

Gửi