Truyền hình

TLĐLĐVN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TẠI BÌNH DƯƠNG.mp4

Văn hoá xã hội 10-09-2019

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Hoàng Trung

Gửi