Truyền hình

Tọa đàm thực trạng đời sống sống nhân gia đình trong CNLĐ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng đời sống hôn nhân gia đình” trong công nhân lao động.

Hoàng Trung

Gửi