Truyền hình

TP.Thuận An phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH

Ngân hàng chính sách (NHCSXH) TP Thuận An đã đưa nguồn vốn vay ủy thác ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, giúp các hộ dân mở rộng sản xuất, chăn nuôi làm giàu và thoát nghèo.

VĂN TIẾN

Gửi