Truyền hình

TP.Thuận An ra mắt 2 tiểu đội tự vệ trong doanh nghiệp

Hai tiểu đội tư vệ mới thành lập tại Công ty TNHH Đaichi và Công ty TNHH Green Vina. Đây là lực lượng nòng cốt, cùng bảo vệ Cty, sẵn sàng bảo vệ đơn vị và thành quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

VĂN TIẾN – MINH TRÍ

Gửi