Truyền hình

TP.Thuận An triển khai thi hành Bộ luật lao động 2019

Ngày 2-12, Phòng tư pháp TP.Thuận An tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật lao động năm 2019. Tham dự hội nghị là đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chuyên viên phụ trách pháp luật các đơn vị; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường... Hội nghị do Thạc sỹ Đoàn Công Yên, giảng viên khoa Luật dân sự Trường Đại học Luật TPHCM triển khai. Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 để thay thế cho Bộ luật lao động năm 2012. Bộ Luật lao động năm 2019 có 17 chương với 220 điều, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác lên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

VĂN TIẾN

Gửi