Truyền hình

Tuyên truyền xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”

Văn hoá xã hội 27-11-2019

Ngày 24-11, Thị Đoàn Thuận An tổ chức chương trình tuyên truyền xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”. Trong Chương trình có biểu diễn văn nghệ chủ đề bảo vệ môi trường, các hộ dân đường Nguyễn Trãi ký kết xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, ra mắt 10 đội hình “Thanh niên tình nguyện vì văn minh đô thị”...

VĂN TIẾN – MINH TRÍ

Gửi