Truyền hình

UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương 600 gương

UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương 600 gương "Lao động giỏi - lao động Sáng tạo" năm 2019, trong công nhân lao động. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của công nhân lao động tỉnh Bình Dương là điểm sáng của cả nước. PV

Gửi